Правителството промени свое Решение за преминаване през ВИП "А" - Правителствена зала на летище "София", съобщиха след днешното онлайн заседание на МС.

С решението председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Разузнаване" са включени в кръга на лицата, които имат правото да ползват ВИП "А" - Правителствена зала на летище София при изпълнение на законово възложените им правомощия.

Въвежда се и правна възможност представители на чужди, сродни на Държавна агенция "Разузнаване", служби да ползват залата при официални посещения.