В сега действащото законодателство избори за кмет се провеждат в населени места с население над 400 души.

Народните представители от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров са внасли промени във вече приетия на първо четене Изборен кодекс, с които предлагат прагът да бъде свален до 250 души.

Според Славов и Димитров в момента практически е отнета възможността за местно самоуправление на голям брой от малките населени места в страната. Това противоречи на чл. 2 от Конституцията, не кореспондира и с принципите на демокрацията и съвременните европейски практики.

Трябва да се има предвид и че след години на миграция и обезлюдяване, населението на много от българските села е намаляло и голям брой от тях няма да могат да покрият силно завишените критерии за образуване на кметство. Тоест там избори за кмет няма да се провеждат, а ще им бъде назначен кметски наместник.

"Подобно отнемане на правото на самоуправление, може да се очаква, допълнително да засили негативните тенденции за миграция към големите градове и обезлюдяване на българското село“, пишат в своите мотиви двамата реформатори.

С приетите миналата седмица на първо гласуване промени в Изборния кодекс управляващите вече застъпиха тезата, че прагът за провеждане на местни избори трябва да бъде занижен, но предложената от тях промяна е по-скоро символична – до 350 души. Затова Славов и Димитров считат, че внесените от тях промени са по-справедливи.