Групата "Патриоти за София" в Столичния общински съвет предлага пакет от икономически, социални и организационни мерки, които Столичната община да вземе във връзка с извънредното положение.

Патриотите, с председател Карлос Контрера, заявяват, че биха подкрепили предлаганите мерки за осигуряване на помощ за засегнати от кризата браншове и бизнеси чрез гаранционния фонд на Столичната община, както и замразяване на плащанията за тротоарно право и наеми на засегнати обекти. За целта обаче настояват да има ясни и прозрачни критерии.

Освен това "Патриоти за София" предлагат:

- Преоценка на цялостния бюджет на Столичната община за приоритизиране на проекти в инвестиционната програма и оптимизиране на разходите за оперативна дейност. Инфраструктурни проекти, които не са належащи, да бъдат отложени във времето и средствата да се пренасочат към подкрепа на малкия и средния бизнес, както и за финансиране на общински дейности, които страдат от дефицити (транспорт, социален патронаж, аварийна помощ и превенция).

- Преразглеждане на договорите за сметопочистване, където се отделя огромен обем от бюджета на общината, с цел оптимизиране на разходите и пестене на средства.

- Освобождаване от наем на затворените магазини и сергии по тържищата, включително наемателите по договори със столичните райони, както и тези, които функционират в момента и продават предимно българска хранителна продукция, за срока на извънредното положение

- Осигуряване на по-голям процент отстъпка при заплащане на местни данъци и такси за срока на извънредното положение.

- Преразглеждане на всички проектни инвестиции като идейни предложения.

- Преразглеждане на функционалностите на звена към Столичната община и пренасочването им като човешки ресурс в друг сектор.

Червените в СОС искат да се осигурят с пари джипитата и общинското здравеопазване

Червените в СОС искат да се осигурят с пари джипитата и общинското здравеопазване

Групата на БСП в СОС предлагат пакет от 19 антикризисни мерки

Социални мерки, свързани с превенция от изпадане на определени групи от хора в кризисни ситуации:

- Отваряне на детските кухни и разнасяне по домовете или вземане на място на храна за новородени и малки деца.

- Социалните дейности - като топлата кухня, които функционират предимно зимните месеци, да продължат да функционират и да осигуряват топъл обяд на крайно нуждаещите се.

- Отделяне на целеви средства за дирекция "Здравеопазване" за провеждане на разяснителна кампания за мерките за безопасност.

- Достъп на родилки за женски консултации до общинските болници.

- Забрана за движението на каруците.

- Създаване на КПП-та на вход-изход на цигански махали.

Освен това Патриотите настояват да се поиска държавна помощ за сектори от общинската отговорност, които не могат да спрат да функционират, но трупат загуби въпреки оптимизацията - например общественият транспорт.

Друго предложение е да се поиска от Министерския съвет да отпусне безвъзмездно на Столичната община горива от Държавния резерв за нуждите на Аварийна помощ и превенция, за Социален патронаж и за работата на общинските и районните администрации.

"Патриоти за София" са на мнение, че освен за кризисни мерки трябва да започне и разговорът за общинската политика след отмяна на извънредното положение.

Припомняме, от "Демократична България" в Столичния общински съвет също опредложиха мерки в подкрепа на икономиката на столицата, които включват 18 предложения.

Днес пък от БСП също настояха за конкретни мерки.

18 предложения от сините общински съветници за икономиката на София

18 предложения от сините общински съветници за икономиката на София

От ДБ представиха и два законопроекта, които предлагат