От групата на "Демократична България" в Столичния общински съвет обявиха мерки в подкрепа на икономиката на столицата.

Те са представени в три отделни групи:

Реорганизиране дейността на общинските дружества

 • Спешна реорганизация на обществения транспорт в София, с оглед по-малкия пътникопоток и с цел минимизиране на разходите.
 • Спешна проверка дали Центърът за градска мобилност (ЦГМ) и трите транспортни дружества отговарят на изискванията за държавна помощ за 60% от заплатата. Това би се равнявало на над 20% от разходите им.
 • Суапови сделки на Топлофикация София ЕАД за по-агресивни покупки на втечнен природен газ. Цените на пазара вече са много по-ниски от договорените. След намалението, Булгаргаз ще продава на цена над 26 лв. за мегаватчас. Същевременно на борсата в Будапеща предлагането е на цена 8.8 евро. Това представлява над една трета допълнително намаление, което ще окаже огромно влияние на сметките за парно и топла вода, а и на себестойността на електроенергията. Прогнозира се и допълнително понижение на цената на газа, тъй като складовете за съхранение са препълнени.
 • Допускане на повече участници в конкурса на Топлофикация София за балансираща група, като се намали изискването за 200 млн. оборот за 2019 г.
 • Пълна прозрачност на Топлофикация София и останалите общински компании относно процедури, конкурси и търгове. Връщането на доверието е най-важно.
 • Цените на енергията на борсата спаднаха значително. Това създава добра предпоставка за участие на Метрополитен, Столичен електротранспорт на борсата, с цел минимизиране на разходите.
 • Диверсификация на парите на общинските дружества, в максимален размер на концентрация от 25% в една банка. Нека избегнем сценария от 2014 г. и загубата на 90 млн. лв. на Топлофикация в КТБ.

Солидарна администрация в дигитален режим на работа

 • Намаляване на заплатите на общинските съветници в бордове до една минимална заплата. Вместо по близо 4 000 лв. месечно, членовете в управителните съвети на няколко общински структури да получават една минимална работна заплата, а спестените пари да отиват към новосъздаващия се Гаранционен фонд за подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от кризата. Това ще осигури още близо 1 милион лева годишно за новия фонд, което ще даде възможност мерки за подкрепа да бъдат предоставени и на гражданите със свободни професии. Групата на Демократична България в Столичния общински съвет вече внесе официален доклад във връзка с тази мярка. Сега е времето да бъдем солидарни.
 • Ускоряване на въвеждането на електронни услуги за гражданите и бизнеса. Това следва да е приоритет, особено в среда на ограничено движение и призив за спазване на социална дистанция. Трябва да се въведе задължително използване на електронно връчване от администрацията, без нужда от квалифициран електронен подпис (КЕП). След години на бездействие в сферата на дигитализацията, нека сега положим усилия за по-отговорна общинска администрация. Днес Демократична България предложи изменения в Закона за електронно управление, които да позволят заседанията на общинските съвети и административните колективни органи да не спират работа при извънредно положение, а да се провеждат дистанционно. Възможността за дистанционни заседания обхваща и търговските дружества, кооперациите и юридическите лица, като предложенията за законодателни промени са съобразни със спецификите им като частноправни субекти.
 • Намаляване на данъка върху отдаване под наем на апартаменти от 250 на 25 лева. Защото докато хотелиерите ще получат държавна помощ, ние сме длъжни да защитим и този сектор, чиято дейност в момента е на практика блокирана.
 • Преразглеждане на инвестиционните проекти. Орязване на маловажните, с приоритетен критерий, базиран на броя работни места, които ще бъдат осигурени в краткосрочен план.
 • Продажба на ненужни и неизползвани активи на общината с цел подпомагане на икономическата дейност на града.
 • Нулеви наеми за общински имоти на бизнеси, засегнати от рестриктивните мерки, въведени с извънредното положение - до отмяната му.
 • Организиране на търгове за изкупуване на зелени площи по метода на най-голяма отстъпка от оценката - който предложи най-голяма отстъпка, неговата площ се изкупува. Този подход, който често се използва за одържавяване на гори, може да се приложи и тук.
 • Определяне на площи в градските паркове за залесяване от страна на търговски дружества срещу реклама и/или компенсаторно залесяване.

В помощ на най-уязвимите икономически и социални групи

 • Идентифициране на самотни възрастни и други хора, попадащи в най-рисковите групи, които се нуждаят от сигурни доставки на най-необходимото - с фокус върху хранителни и медицински продукти. Ангажиране на ресторантьорския сектор за приготвяне на базови храни, с ниска добавена стойност и цена, като част от разходите се поемат от общината. За по-ефективна логистика и повишаване капацитета на общинските служби "Социален патронаж", предлагаме установяването на партньорство с различни доброволчески платформи и инициативи за взаимопомощ. Така ще осигурим работа на хиляди хора, и то социално отговорна. А докато им осигуряваме топла храна, ще подпомогнем необходимата социална изолация на най-рисковите групи от нашето общество.
 • Тестове за коронавирус за тези, които са на терен и осигуряват функционирането на софийската икономика в този момент. Улесняване на достъпа на работещите фирми до тестове.
 • Програма за саниране на общинските сгради. Това би трябвало да се прави точно в момент на икономическа криза като антициклична мярка. Нека подпомогнем софиянци с дългосрочното спестяване на техните средства.

Освен това от ДБ днес представиха и два законопроекта, които предлагат. С измененията към Закона за електронно управление те предлагат административните колективни органи и общинските съвети да могат да заседават дистанционно, чрез телекомуникационна връзка предлагат. За времето на извънредното положение е предвидена възможността общинските съвети изцяло да работят дистанционно, а след края му мярката да може да се превърне в част от редовната работа на тези органи. Предлагаме и въвеждане и на поредици от гаранции, които изискват удостоверяване на самоличността на лицето, участието му и начина му на гласуване. Включени са и изменения, които да гарантират, че няма да се заобикалят изискванията за публичност при работата на тези органи.

Възможността за дистанционни заседания обхваща и търговските дружества, кооперациите и юридическите лица, като предложенията за законодателни промени са съобразни със спецификите им като частноправни субекти.

Измененията към Закона за електронните съобщения, които предлагаме, създават гаранции срещу злоупотреба с новото правомощие на структури на МВР за достъп до данни, които засягат правата на гражданите, посочват от Демократичена България. Възможността за следене на данни да се прилага само в случаите на епидемия или пандемия, а засегнатите граждани да бъдат задължително информирани в случаите, когато са предоставени данни за ползваните от тях клетки.

Законопроектът предлага и министърът на здравеопазването да поддържа и популяризира мобилно приложение, което да отчита местоположението на гражданите, които доброволно са го инсталирали, като по този начин дава възможност за проследяване на пътя на разпространение на вируса - практика, прилагана вече в редица държави. За тази цел в законопроекта са заложени стриктни мерки за защита на данните. Те следва да бъдат използвани единствено в рамките на извънредното положение, а целият процес (в това число и техническото опериране на сървърната част), да бъде прозрачен и да подлежи на наблюдение и одит от неограничен кръг граждански организации.