Държавната фирма "Информационно обслужване" ще брои и резултатите от предстоящите парламентарни избори, решиха членовете на ЦИК.

С нея Централната избирателна комисия (ЦИК) ще сключи договор по процедурата "договаряне без предварително обявяване". 

ЦИК ще провери в ГРАО дали има неправомерно гласували

ЦИК ще провери в ГРАО дали има неправомерно гласували

Ще бъдат проверявани всички гласували

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.