Висшите държавни служители, укрили конфликт на интереси, да бъдат съдени по Административно-процесуалния кодекс и да бъдат освобождавани от длъжност, ако тя не е изборна.

Това предвижда законопроект, внесен от заместник-председателя на парламента Филип Димитров.

Законопроект третира въвеждането на правила срещу укриването на конфликт на интереси. Предвижда се те да важат за лицата, заемащи административни или висши държавни длъжности.