Предоставят 2,69 млн. лв. на община Карлово за изграждане на техническа инфраструктура, съобщи Министерството на иновациите и растежа. Парите се предоставят с Решение на Министерски съвет от 23.06.2022 г., с което се одобрява сключването на два договора - на държавата с община Карлово за финансиране на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост, и на държавата с инвеститора "Ди Би Карго България" ЕООД. Средствата се изплащат като насърчителна мярка по проекта "Диверсификация на съществуващото предприятие на "Ди Би Карго България" ЕООД" в Карлово.

На 18 август 2022 г. дружеството е предоставило в МИР данни и документи за достигнат изискуем минимален праг за инвестицията. Съгласно договорите на държавата с общината, МИР трябва да финансира целево изграждането на обекта до 31 декември 2022 г.

Над 800 държавни служители и доброволци борят бедствието в Пловдивско

Над 800 държавни служители и доброволци борят бедствието в Пловдивско

Извършва се и проверка за сечите в района

Реконструкцията на улица "Индустриална" ще доведе до улесняване на транспортните и икономически връзки, до облекчаване на натовареното движение и подобряване на транспортното обслужване в индустриалната зона на Карлово. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Карлово.

Днес бяха подписани документите за финансирането на проекта от страна на МИР. Получател на сумата ще е обшината.