Европейската комисия трябва да завърши своя мандат с цялостна политика за миграцията. С това ще остане в историята, защото заедно със сигурността, миграцията е най-актуалният проблем днес. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на работна среща с Димитрис Аврамопулос, европейски комисар с ресор миграция, вътрешни работи и гражданство.

Не можем да разчитаме, че миграционния поток ще бъде толкова слаб, колкото е в момента, това е по-скоро временно, заяви още тя. Вицепрезидентът на Република България допълни, че ще се чувства много по-сигурна, ако знае, че Турция изпълнява поетите си ангажименти за реадмисия на граждани на трети държави.

"Същинското предизвикателство е да се създаде истинска европейска система за убежищата на основа на европейската агенция EASO, за да се уеднаквят условията за прием на бежанци във всички държави членки. Така ще се спази принципа на солидарност и тежестта няма да е само върху държавите членки, разположени на външната граница на ЕС" каза вицепрезидентът на Република България. Според нея европейските институции трябва да ускорят създаването на легалните пътища за миграция, въпреки трудностите със страни като Либия. Вицепрезидентът каза, че приема идеята за създаването на "горещи точки" извън Европа.

Правителството посреща еврокомисаря по правосъдие Вера Юрова

Правителството посреща еврокомисаря по правосъдие Вера Юрова

Обсъждат подготовката за председателство на ЕС и препоръките в Доклада за Механизма за сътрудничество и оценка

"Завръщащите се чуждестранни бойци са реална опасност. Не е тайна, че България е част от тяхното сухопътно трасе към Западна Европа. Затова е важно механизмът за обмяна на информация между държавите членки в тази област да се подобри, както и да се спазва и принципа на солидарност", допълни вицепрезидентът на Република България.

Илияна Йотова уточни, че по време на българското председателство на ЕС ще започне и обсъждането на новата Многогодишна финансова рамка на Съюза, в която би следвало да бъдат отделени повече средства за бежанци и миграция. "България трябва да има повече средства за убежище и миграция като външна граница на Съюза. Тя подчерта, че в ЕС миграцията се разглежда само от гледна точка на сигурността, но са необходими средства и за интеграция", посочи още вицепрезидентът.

"Няма да бъде лесно да върнем стабилността в Европа по отношение на миграцията, но ежедневно се работи по това. Влагаме усилия да подобрим координацията при обмен на информация между държавите членки", съобщи еврокомисар Аврамопулос. По думите му изявлението ЕС-Турция е много важно за поддържането на добри двустранни отношения между Анкара и Брюксел.

Еврокомисарят изтъкна, че миграционната политика е от изключителна важност за Европа и се очаква нейното ключово развитие именно по време на българското председателство. Аврамопулос изрази своята надежда, че до края на годината България може вече да е част от Шенген.

Другите обсъдени теми по време на работната среща са списъка на сигурните държави, онлайн радикализацията, Брекзит и влиянието му за европейската сигурност и визовата реципрочност с държави като Канада и САЩ.