"Приемам поредното повдигнато от Софийска градска прокуратура обвинение срещу бившия изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" Асен Друмев с изненада".

Това заявява министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил по повод повдигнатото обвинение срещу бившия изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” Асен Друмев, информират от пресцентъра на Министерството на земеделието и продоволствието.  

"В същото време разчитам, че компетентните органи ще установят обективната истина по този случай, касаещ одобрени проекти по мярка 5 на Програма САПАРД - "Пазари на производители и тържища", допълва земеделският министър.

По думите на Кабил акредитираните правила на Програмата, залегнали в Многогодишното финансово споразумение 2000 - 2006 година между Република България и Европейската общност, изключват изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" - Агенция САПАРД да взема оперативно еднолични решения.

"Освен това по тази мярка е извършен одит на Сметната палата и за тези проекти е докладвано на Комитета по наблюдение на Програма САПАРД, като са взети съответните решения в присъствието на експерти от Европейската комисия", казва още Никал Кабил.