Министрите приеха на последното си за годината заседание промени в закона за горите, с които по думите на Мирослав Найденов се създават условия за развитие на туризма и регионите. Според него досегашният закон е въвел рестрикции по отношение на зимно-туристическия бизнес и затова сега са се наложили промени.

Найденов е категоричен: Промените не обслужват една фирма. Всички курорти ще се възползват от промените. В закона не е разписано, че промените се отнасят само за Витоша."

Сред измененията в закона, които касаят основно бизнеса с дървесина, са и поправките, за които концесионерът на ски зоната над София "Витоша ски" настоя преди по-малко от месец.

Припомняме, в началото на месеца от "Витоша ски" съобщиха, че тази зима ски зоната "Алеко" няма да работи. Тогава от компанията обявиха, че докато нямат законова гаранция, че могат да работят спокойно, няма да пуснат лифтовете, както и че са информирали премиера и ресорните министерства за пропуските в закона.

Концесионерът заяви, че не може да почисти просеките за лифтовете, защото няма права на сервитут за тяхното стопанисване, каквото е изискването на закона за горите.

"Витоша ски" имаше проблеми и с уреждането на стопанисването на съществуващите на Витоша ски писти заради категоризацията им като снежни полета, което правеше невъзможно отдаването им под наем като писти.

С поправките в закона обаче вече право да стопанисват съществуващи ски писти ще имат собствениците на прилежащите към тях лифтове и влекове.

Освен това с новите промени право на строеж върху имоти в горски територии - без промяна на предназначението на територията - вече ще се дава и за строеж на ски писти и лифтове.

Такъв текст беше заложен в предишен вариант на закона за горите, но отпадна поради опасенията на еколози, че ще се отрази негативно на природните паркове.

Не закъсня и реакцията на природозащитниците, като от коалицията „За да остане природа в България" разпространиха изявление, в което се изтъква факта, че въпросната промяна „се движи бързешком - за рекордните 4 работни дни, тихомълком и при пълна липса на прозрачност и обществени консултации".

Подобни скандални опити за ремонт в Закона за горите, които да направят големи държавни подаръци на офшорни оператори в ски туризма и други ползватели в горите, имаше и по време на Тройната коалиция. Промените в закона тогава бяха спрени заради острата обществена реакция и голямото обществено недоволство, заявяват още от коалицията.

По думите им в сега приетите от МС промени за пореден път се предлага строителството на ски писти и лифтове в горите да става без промяна на предназначението на територията и съответно без заплащане на такса за изключване на земята от горския фонд, което ще лиши държавата от десетки милиони левове приходи. Предложените изменения също така дават законови вратички за застрояването на Витоша - най-старият природен парк на Балканите, смятат еколозите.

Според тях предложената промяна в Закона за горите ще облагодетелства не само Витоша ски АД, но и всички инвеститори в ски курорти в горските територии на Стара планина, Рила, Родопите и Пирин.

Изчисления, направени от природозащитниците показват, че скандалното премахване на процедурата за промяна на предназначението на горите ще спести на инвеститорите над 50 милиона лева за застрояването на не по-малко от 10 000 дка гори със ски писти и лифтове. Това представлява схема за държавна помощ, която е недопустима в Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.

Коалицията счита за неморално по време на икономическа криза и недостиг на бюджетни средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България.

Допълнителни загуби според тях за държавния бюджет и пълно незачитане на обществения интерес са заложени в параграфи на законопроекта, които поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията.

Това ще доведе не само до загуба на нови 20 милиона лева, но и поставя закона в смешното положение дългосрочните наеми на горски територии да стават на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.