Министерски съвет одобри допълнителни разходи в размер на 387,8 млн. лева на днешното си заседание.

Разпределените средства идват след актуализация на държавния бюджет за 2015, което бе гласувано от Народното събрание.

Сумата се разпределя по бюджетите на Министерския съвет – до 2 млн. лв. за персонал, Министерството на външните работи – до 7 млн. лв., от които 0,5 млн. лв. за персонал, Министерството на отбраната – до 57,2 млн. лв., от които 48 млн. лв. за персонал, Министерството на вътрешните работи – до 180 млн. лв., от които 120 млн. лв. за персонал.

Още до 19,2 млн. лв. за персонал ще получи Министерството на правосъдието, а Министерството на здравеопазването – до 2 млн. лв. за персонал, Министерството на туризма – до 0,4 млн. лв. за персонал, Министерството на земеделието и храните – до 4 млн. лв. за персонал, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – до 1,4 млн. лв. за персонал,

Към Националната служба за охрана отиват до 3,2 млн. лв., а омбудсмана ще получи до 0,1 млн. лв.

В Държавен фонд „Земеделие“ ще постъпят допълнително до 110,8 млн. лв., от които 0,8 млн. лв. за персонал, и в Държавната агенция „Технически операции“ – до 0,5 млн. лв. за персонал.

С постановлението се предоставят и допълнителни разходи и трансфери в размер до 84,2 млн. лв., разпределени по бюджетите на общините Велико Търново, Ново село, Кюстендил, Велинград, Нова Загора, Сливен, Ихтиман Стара Загора, Смолян и Хасково – общо 10,8 млн. лв.

 

Те са за изграждане на инфраструктура със социално предназначение, водопроводна и пътна мрежа на територията на съответните общини; по бюджета на съдебната власт – до 26 млн. лв. за покриване очакваното неизпълнение на приходната му част за 2015 г.; по бюджета на Министерството на отбраната – 20 млн. лв. за погасяване на просрочени задължения за ВМА; по бюджета на Министерския съвет – 22,9 млн. лв. за текущи и капиталови разходи, в т. ч. изплащане на извършени строителни работи от областите Хасково и Ямбол по изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница и за ремонтно-възстановителни дейности на Мулдавския манастир „Св. Петка“, община Асеновград, и по бюджета на Медицинския университет в Плевен – 2,5 млн. лв. за довършителни работи на учебен корпус на Факултета по фармация.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването.

Без да се увеличава общият размер на утвърдените разходи, в МВР се увеличават средствата за седем бюджетни програми, в това число за противодействие на тежката и конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, за граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционния поток.

С вътрешнокомпенсираните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването се осигуряват допълнително средства за промоция и превенция на незаразните болести, за политики в областта на диагностиката и лечението, вкл. по бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“.