Промени в Закона за защита от дискриминация разширяват обхвата, като се осигурява защита и на лицата, които търпят неблагоприятно третиране, съвместно с вече защитените от дискриминация.

Новите текстове от закона днес бяха одобрени на правителствено заседание. Те водят до пълно съответствие на нормативния акт с изискванията на европейската директива за равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход.

Досега законът даваше защита на лица, обект на дискриминация заради тяхната раса, етнически произход или други признаци, регламентирани в закона.