Министрите от "Борисов-3" в оставка приеха Решение на Министерския съвет, с което одобряват проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, съобщиха от МС.

Те възложиха на вицепремиера Томислав Дончев да внесе одобрения План за окончателното му приемане от Народното събрание.

Националният план за възстановяване и устойчивост не бил в полза на екологията

Националният план за възстановяване и устойчивост не бил в полза на екологията

От АБВ искат и туризма да влезе там

Работата по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост започна през юли 2020 г., като до момента на Комисията са изпратени два проекта. По първия проект на Плана беше проведена публична консултация и бяха получени над 90 предложения в и извън нейния срок. Допълнително бяха проведени и 6 срещи с представители на социалните партньори и НСОРБ.

След всяко от двете изпращания са проведени срещи с Европейската комисия на различно ниво. В резултат на направените консултации е постигната висока степен на съгласуваност на документа с европейските партньори.

Чрез Плана за възстановяване и устойчивост, България ще получи достъп до над 12 млрд. лева безвъзмездна подкрепа, която да помогне на икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Определени са 36 реформи и 48 инвестиции, които да възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката.

Националният план за възстановяване и устойчивост: какво следва

Националният план за възстановяване и устойчивост: какво следва

Парламентът обаче няма особено полезни ходове

Това ще да позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските, пишат от МС.

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 40.2% от общите предвидени разходи. Дигитализацията формира 32% от планираните разходи.

С оглед на времевия хоризонт за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост, от особена важност е планираните инвестиции да бъдат реализирани възможно най-бързо. В тази връзка, 70% от ресурса следва да бъде ангажиран през 2021 и 2022 г., а останалите 30% - през последната 2023 г.

Любомир Дацов: ГЕРБ извиват ръце с Националния план за възстановяване и устойчивост

Любомир Дацов: ГЕРБ извиват ръце с Националния план за възстановяване и устойчивост

Дефицитът се увеличава заради непремерени политически решения