Успешни практики и нови възможности за въвеждане на ефективни мерки за подобряване интеграцията на рискови групи от общността бяха обсъдени на работна среща между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и представители на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата" и на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, информират от МТСП.

„Търсим най-ефективните мерки, които да започнем веднага да прилагаме, така че да се противопоставим на процесите на силно маргинализиране на отделни групи от обществото. Ние не трябва единствено да потушаваме проблемите, а да атакуваме причините, които пораждат процеси на капсулиране на отделни групи от хора и които всъщност са първопричината за проблемите. Ранното първо раждане и ранното отпадане, както от училище, така и от трудовия пазар, са практически само част от видимите резултати от процеса на социално маргинализиране на рискови групи", заяви министър Калфин на срещата.

Сред мерките, предложени на министъра от представителите на неправителствения сектор за преодоляване на проблемите с интеграцията у нас, са били реализиране на кампании за превенция, показване на добрите примери, повишаване на образованието и очертаване на ясни перспективи за развитие. „Най-важно е обаче, усилията да се полагат едновременно, така че към проблема да се подходи от много места - и чрез образование, и чрез законодателство, дори и чрез промяна в регламентите за ползване на социални услуги", отбелязаха представителите на НПО-тата.

На срещата присъстваха още д-р Евгений Желев, съветник на министъра на труда и социалната политика по демографските въпроси, както и от страна на НПО сектора - проф. Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата", д-р Радосвета Стаменкова, изп. директор на „Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве" и Венцислав Кирков, програмен мениджър в същата асоциация.