Правосъдният министър Данаил Кирилов иска да се създаде Съвет по законодателството към повереното му ведомство. Идеята си той лансира по време на дискусия в НС за наказателната политика.

Налице е необходимост от приемане на новата концепция за наказателна политика, отчете той. По думите му липсва стратегически документ, който да формулира системата от принципи и мерки за противодействие на престъпността.

Съществува необходимост от нова концепция за наказателна политика, която да отчете установените проблеми и да доведе до тяхното преодоляване, като същевременно и формулира нови насоки за ефективна борба с престъпността,смята Кирилов.

Също така по мнението му е важно да се установи какво е актуалното положение на стратегическо и концептуално ниво по въпроса с наказателната политика.

Крум Зарков от БСП настоя да се спре работата по всички промени в НК до приемането на концепция за наказателна политика. Той отчете позитивите в концепцията на Кирилов. Ясно е отчетено разбирането, че непрекъснатото повишаване на наказанията само по себе си не води до по-голяма ефективност в борбата с престъпността, по думите на социалиста.

Той предупреди, че често законотворците действали първосигнално, внасяйки необмислени промени в наказателния закон. Трябвало да са ясни правилата на наказателната ни политика.

Едно от безспорните достойнства на концепцията за наказателна политика е, че за първи път се отбелязва необходимостта от декриминализация на деяние, включи се и шефката на правната комисия Анна Александрова.

В резултат на наказателната концепция се очаква постигането на концептуално осъвременяване на наказателната политика чрез използване на цялостна актуална картина на криминогенната среда въз основа на анализ на предходната концепция.