Председателят на българския парламент Цвета Караянчева откри заседанието на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на Съюза - КОСАК.

Караянчева изтъкна, че в рамките на заседанието ще се обсъждат приоритетите на председателството ни, а именно бъдещето и младите хора, икономически растеж и социално сближаване, европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, сигурност и стабилност в силна и единна Европа, цифрова икономика и умения на бъдещето.

"В следващите дискусионни сесии ще се разискват бъдещето на Европа през призмата на различните сценарии, представени от ЕК. Кохезионната политика на многогодишната финансова рамка след 2020 г., микрорегионалните стратегии на съюза и други", заяви Караянчева. Тя пожела успех на заседанието.

Вече близо 30 години КОСАК се утвърждава като успешен формат за участие на парламентите в процеса на вземане на решения по актуалните въпроси от европейския дневен ред, отбеляза председателят на парламента.

Цвета Караянчева допълни, че форматът е изразител на фундаменталните ценности на Европейския съюз - равенството и свободата. Той е и своеобразен гарант за участието на гражданите на Съюза в демократичния контрол върху Европейските институции по отношение на спазването на принципите за субсидиарност и пропорционалност, добави още тя.

Кристиан Вигенин поздрави Естония и естонския парламент за активното и конструктивно провеждане на естонското председателство. "Уверен съм, че заедно с вас и с колегите от Австрия ще продължим своето добро е пълноценно сътрудничество в рамките на председателската тройка".

Вигенин заяви, че съзнаваме отговорността и значимостта на парламентарното измерение на българското председателство. Той разказа на парламентаристите легендата за хан Кубрат - за да онагледи девиза на българското председателство - "Съединението прави силата".

"Днес ЕС се нуждае от сила и решимост да запази единството и да отговори по-добре на очакванията на своите граждани в областта на сигурността, икономиката, социалното приобщаване, опазването на околната среда и промените в климата. Нашите съвместни усилия и резултати ще бъдат доказателство пред гражданите на ЕС, че ЕС е адаптивен, уверен и отговорен", заяви Вигенин. По думите му в този дух е бил изработен и приносът на българския парламент към програмата на българското председателството.

"Немислимото вчера се оказа необходимост днес. Въпреки множеството и комплексни предизвикателства считаме, че процесът на разширяване по посока на региона на Западните Балкани е безалтернативен, гарантиращ проектирането на сигурност, стабилност и просперитет, както в региона на Югоизточна Европа така и на европейския континент като цяло", заяви Вигенин.

По думите му като страна ротационен председател и непосредствен съсед на Западните Балкани се водим от разбирането за сигурност, сътрудничество и интеграция.

"Поставяме фокус върху задълбочаване и разширяване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, както и върху подобряването на връзките на региона с единния пазар на ЕС и реализиране на дневен ред за транспортна, енергийна, икономическа, комуникационна, цифрова свързаност и улесняване на контактите между хората", заяви Вигенин.

Той приветства също решението на комисията да стартира публични дебати относно структуриране на приоритетите в следващия европейски бюджет. По думите му е много важно да не бъдат извеждани механично приоритети, а те да бъдат резултат на стратегическо виждане.

"Българското председателство на ЕС и неговото парламентарно измерение ще работят за засилването на видимостта на Дунавския и Черноморския регион, включително чрез повишаване на тяхната свързаност, на основата на потенциала на региона", каза още Вигенин.