Правителството определи Мартин Дановски за председател на Държавната агенция за научни изследвания и иновации.

Тя беше създадена с Постановление № 256 от 14 септември тази година.

От Министерския съвет посочват, че Мартин Дановски има съществен опит като специалист в областта на инвестиционния маркетинг, бизнес и мениджмънт консултациите в частния сектор, както и като председател на Управителния съвет на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД - дружеството, което управлява достъпа до ресурс от европейските структурни и инвестиционни фондове чрез финансови инструменти.

Той е и съветник на заместник министър-председателя Томислав Дончев в последните два мандата на редовно правителство.