Министърът на околната среда и водите Нено Димов иска отлагане за България на уреждането на въпроса с отпадъците. Искането е отправено официално по време на заседанието на Съвета на министрите на околната среда на ЕС в Люксембург.

Димов смята, че България има нужда от повече време, за да отговори на изискванията. Европейската комисия предлага свеждането на депонирането на отпадъците до 10% до 2030 г. Европейският парламент поиска по-строги мерки и намаляване на депонирането до 5% за същия период.

"Разпоредбите относно целите и дерогациите и предвидените механизми за гъвкавост са от ключово значение, за да осигурят плавен преход към рециклиращо общество и да минимизират риска от прилагането на методи за оползотворяване, стоящи по-ниско в йерархията за управление на отпадъците", аргументира се министър Димов.

Възможно е отлагане бъде постигнато за период до 2040 г.

Планът е до 2023 г. в България да влязат технологии и техника за рециклиране на отпадъци с капацитет 105 000 тона годишно. Освен това ще бъде осигурен и капацитет за оползотворяване на битовите боклуци от 180 000 тона на година.