Министрите одобриха почти 19 млн. лв. са одобрени за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, съобщиха от МС след днешното заседание на служебното правителство на Гълъб Донев.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 

Доброволците в Карловско не искат общината да ги дезорганизира

Доброволците в Карловско не искат общината да ги дезорганизира

Интернет платформа свързва дарители и нуждаещи се

С правителственото постановление се одобряват 19 205 802 лева за възстановяване на разходи, извършени от министерства и общини за провеждането на спасителни и аварийно-възстановителни работи, за превантивни дейности и неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти.

В сумата са включени средствата, предназначени за населените места в Пловдивско, които бяха засегнати от наводненията в началото на месец септември.

За 138 наводнени къщи в село Каравелово няма химически тоалетни
Обновена

За 138 наводнени къщи в село Каравелово няма химически тоалетни

Комисиите по обследване още не за тръгнали по домовете