Черна гора благодари на страната ни за подкрепата и защитата, която оказваме, и за членство в ЕС и НАТО, и за справяне с предизвикателствата на Балканите и в Източна Европа.

Тази похвала към България отправи министърът на външните работи и европейската интеграция на Черна гора Игор Лукшич.
Той сложи подписа си под Спогодба за социална сигурност между двете държави, която от родна страна бе разписана от министрите Ивайло Калфин и Петър Москов.

Лукшич потвърди българската позиция за отлично сътрудничество в много сфери и си пожела да задълбочим съвместната работа в сферата на туризма.

В същия тон българският външен министър Даниел Митов заяви гаранция за помощ от страна на България по евроатлантическата интеграция на Черна гора. Той обеща съдействие в секторите правосъдие и енергетика.

Новото споразумение с Черна гора замества съществувало такова от средата на миналия век.