Президентите на България и на Естония обсъдиха Многогодишната финансова рамка на ЕС и нуждата от мерки за социалното и икономическо възстановяване след коронавируса, съобщиха от администрацията на президентската институция.

В телефонен разговор Румен Радев и Керсти Калюлайд разискваха нуждата от ефективни мерки за социалното и икономическо развитие на Европа след коронавируса. По думите на българския президент не трябва да се допуска ескалация на социалното напрежение, породено от коронавируса, и затова са необходими своевременни действия в подкрепа на засегнатите граждани, малките и средни компании.

Потенциалното отлагане на приемането на Многогодишната финансова рамка ще засегне най-тежко страните от Източна Европа, заяви Радев. Той открои значението на Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС като фактори за икономически растеж и социално сближаване в Европа. Президентът изтъкна ролята на солидарността в ЕС в условия на криза.

Ролята на Европейския съюз за съхраняване на потенциала на международния икономически обмен и транспорт за доставки на медицинско оборудване, храни и ключови за гражданите и националните икономики стоки, също беше сред темите на разговора. 

Дания и Естония съобщиха за първи случаи на коронавирус

Дания и Естония съобщиха за първи случаи на коронавирус

Мъж от Дания се е върнал наскоро от ски курорт в Северна Италия

Двамата държавни глави споменаха и за предприетите мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса в България и в Естония, както и в подкрепа на засегнатите граждани и икономиката.

Обсъдена бе и перспективата за развитие на инвестиционния потенциал на инициативата "Три морета" за осъществяването на конкретни проекти в областта на регионалната транспортна, енергийна и дигитална свързаност.