Сградите на четири професионални гимназии в страната стават общинска собственост с решения на Министерски съвет. Това са професионалните гимназии по селско стопанство "Сергей Румянцев" в Луковит, по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, по селско стопанство "Земя" в Провадия и по хранителни технологии и туризъм в Ямбол.

Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХГ като принципал на учебните заведения. Решенията са мотивирани с преобразуването на гимназиите в общински.

Терен от 19,4 дка и осем сгради в местността "Геджи борум" получава община Харманли. Имотът ще позволи местната власт да осигури необходимите складови и гаражни помещения на общинските предприятия "Превенция, благоустройство и строителство" и "Чистота".

Правителството даде съгласието си "Български пощи" ЕАД да продаде два имота в Пазарджик и Русе чрез търг с тайно наддаване при начални цени не по-ниски от определените от независим лицензиран оценител. Това са апартамент от 38 кв. м и гараж с площ 79 кв. м, които не се използват от държавното дружество и не са необходими за изпълнение на основните му дейности.

Чрез продажбите се продължава политиката на "Български пощи" за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.