Служебното правителство прие отправеното от концесионера "БМФ Порт Бургас" ЕАД предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Бургас изток-2", както и върху "Пристанищен терминал Бургас-запад". Двата терминала са част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

С решението се променя статута на активи (като напр. сгради), разположени на територията на пристанищните терминали, от публична държавна собственост в частна държавна собственост. Причина за това е нарастващия товарооборот от насипни и наливни товари и транспортирането им с железопътни транспортни средства (вагони, цистерни), което изисква увеличаване на оперативните коловози в терминал Бургас Изток-2.

На територията на "Пристанищен терминал Бургас-запад" целта е да се увеличат откритите складови площи, като това ще оптимизира и значително ще се подобри логистиката на складиране на приеманите за обработка товари.

С тези две решения правителството смята, че ще се постигне функционалност, ефективност и сигурност при управлението и експлоатацията на обекта на концесията.