Увеличават със 120 хил. лева капитала на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД. Това решиха от Министерския съвет по време на днешното заседание.

Увеличаването на капитала ще стане чрез емитирането на 1200 нови акции на тази стойност. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката, решиха министрите от третия кабинет "Борисов".

Държавата продължава да  финансира „Бургас-Александруполис”

Държавата продължава да финансира „Бургас-Александруполис”

Нови 100 хил. лева ще отпусне МФ от бюджета си

Парите са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година. Те са предназначени за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване през 2018 г. на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.". Тя е регистрирана в Амстердам, Холандия.

Служебното правителство реанимира проекта „Бургас-Александруполис”

Служебното правителство реанимира проекта „Бургас-Александруполис”

Увеличаване на капитала...

"Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала.

"Транс Болкан Пайплайн Б. В." е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция.

В Бургаско събират подписи срещу нефтопровода "Бургас-Александруполис"

В Бургаско събират подписи срещу нефтопровода "Бургас-Александруполис"

Пунктовете ще са в Бургас, Поморие, Царево и Созопол

Припомняме, през декември 2011 г. българското правителство се оттегли от неосъществения международен енергиен проект за нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис (Дедеагач) на Егейско море. През май 2009 г. в Община Поморие се проведе референдум, на който 98,97% от общо гласувалите се обявяват срещу изграждането на "Бургас — Александруполис".

Идеята беше този проект да е алтернативен път, който заобикаля танкерния трафик в проливите (Босфора и Дарданелите) и създава нов път за пренос на нефт от Русия, Кавказ и Средна Азия до европейските пазари. Нефтопроводът трябваше да е с дължина 279 км, като по-голямата част от трасето му минава през България.

Капацитетът на нефтопровода трябваше да е за пренос на 35-50 милиона тона годишно, а стойността на проекта - около 1 милиард щ. долара.