Подслушват потенциални жертви на отвличане. Това става възможно с промени в Закона за електронните съобщения, с които се разширява обхватът на прилагане на бръмбари.

Законопроектът е съвсем кратък, обясни в кулоарите на Народното събрание заместник-вътрешният министър Красимир Ципов, като добави, че не се предвижда сериозно изменение в закона.

Промените се отнасят до това, че трафичните данни ще се съхраняват освен за нуждите на националната сигурност и предотвратяването и разкриването на тежки престъпления, но и за издирването на лица, за които има обосновано предположение, че са станали или могат да станат жертва на тежко престъпление.

Красимир Ципов увери, че няма да има полицейски произвол. И сега достъпът до тези данни става след мотивирано искане от компетентния орган.

Това искане трябва да е мотивирано, да се посочва целта, за която се иска този достъп. Достъпът до тези данни става след разрешение на съд, увери Красимир Ципов.

Като пример той посочи, че новите изменения ще позволят да се прилагат и спрямо лице, за което има данни, че ще бъде отвлечено.