Министерството на външните работи организира близо 50 събития в задграничните представителства на Република България по време на Европредседателството. 

Правителството прие отчета за проведените събития от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

В рамките на Българското председателство в страната са проведени 330 срещи, заседания и конференции.

В приложения отчет е предоставена и информация за постигнатите договорености и резултати в отделните политически сфери, на база подадената от министерствата и ведомствата информация.

Календарът на редовните заседания на Съвета и подготвителните му органи включва 101 срещи на различните формати на Съвета на ЕС.

В него влизат още 1523 заседания на подготвителните органи на Съвета на ЕС, 42 заседания на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите членки на ЕС и 29 заседания на Комитета на заместник-постоянните представители на правителствата на държавите-членки на ЕС. 

Всички събития, проведени по повод Българското председателство в страната и чужбина, са допринесли за изпълнението на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.