Българските евродепутати Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ), Андрей Новаков (ЕНП-ГЕРБ) и Филиз Хюсменова (АЛДЕ-ДПС) настоятелно призовават Европейската комисия да въведе общи минимални стандарти за хранителни и нехранителни продукти в ЕС.

Предложението за изменение се прави към доклада относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, който Европейския парламент предстои да обсъди съвсем скоро.

Заедно с идеята за създаване на минимални стандарти, българските евродепутати настояват още за по-голяма закрила за европейските потребители, като изрично добавят и хората със специални диетични нужди, по отношение на които също се наблюдава дискриминация на пазара по оста Изток-Запад.

Сред промените на тримата евродепутати се откроява също така призив за по-активна роля от страна на потребителските организации в Европа, така че те да могат да изградят експертиза и да развият способностите си за изследване на пазара, което би подпомогнало националните компетентни органи да откриват и да се справят със случаите на нелоялни търговски практики и разлики в качеството на продуктите, продавани на съответния национален пазар.

Евродепутатите също така настояват да се прекрати всяка дискриминация спрямо държавите от Централна и Източна Европа по отношение на храните, продавани на техните пазари и да се осигури равното третиране на техните граждани, независимо от покупателната им възможност, съществуващите нелоялни търговски практики и др., които в повечето случаи се оказват в ущърб на гражданите с по-ниски доходи за каквито са считани и източноевропейските.

Според Емил Радев ЕС има още много какво да направи по отношение равноправието на европейските граждани и еднаквата защита на техните права.

Според Андрей Новаков е крайно време Европейската комисия да наложи стандарти, така че производителите да не третират потребителите в различните региони на Европа по неравнопоставен начин