Петнадесетина деца бяха докарани в мюсюлманския пансион в кърджалийския квартал „Възрожденци". Те пристигнаха в общежитието по време на почивните дни около националния празник, транспортирани с автомобили на персонала. Непълнолетните бяха настанени в стаите на пансиона, пише Родопи 24.

Общежитието се намира в централната част на квартала, между блоковете 28, 25 и 24. С решение на Апелативния съд в Пловдив, пансионът бе окончателно затворен. Така бе потвърдено решението на съда в Кърджали. Магистратите прекратиха дейността на „Сдружение за здравно, образователно, спортно и културно подпомагане" (СЗОСКП), което стопанисаше пансиона.

Повод за съдебното решение е станала проверка на Държавната агенция за закрила на детето. Тогава в пансиона са открити две непълнолетни сирийчета. При инспекцията, извършена по искане на прокуратурата през март 2014 г., бяха установени шест малолетни и непълнолетни деца. Те са обучавани в Коран курсове без изричното разрешение на родителите. Едно от децата е на 13 години. То не е посещавало училище.

Ислямското общежитие отвори врати преди около четири години в центъра на кърджалийския квартал "Възрожденци". Пансионът се поддържаше от сдружение ЗОСКП, което е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел на Кърджалийския окръжен съд с рег.№916 от 14.12.2006 г., припомнят от местното издание.

Основният предмет на дейност е изграждане на пансиони за ученици. В тях се настаняват деца в затруднено материално и финансово положение, като се поемат необходимите разходи за храна, дрехи, отопление, лекарства.

Сдружението е разследвано по искане на прокуратурата. През декември 2012 г. е направена проверка и е констатирано наличието на две непълнолетни и две малолетни лица. Нямало регламентиран ред за постъпването на децата. Три от тях са имали договори за наем, сключени от родителите, а едно - не.

За децата се грижел персонал от шест души, като двама от тях, включително и имамът са назначени с договор с Районното мюфтийство в Кърджали.

Районна прокуратура констатира, че сдружението предоставя социални услуги без да има издаден за това лиценз. То е работило на базата на удостоверение, издадено от Община Кърджали. В него се разрешавало дейност като пансион с две звезди. Предоставените стаи са десет на брой.

При втората проверка на Държавната агенция за закрила на детето през 2014 г., е установено, че в регистрите не са вписвани лицата, които живеят в пансиона.

Воденият Коран курс е под егидата на Главно мюфтийство. За него отново няма изрично съгласие на родителите. Пак липсва лиценз за социални услуги.