Като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността на предприятията, с изменението на Постановление № 70 от 2 март 2021 управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката, решиха министрите от служебния кабинет "Янев".

Администратор на Фонда ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 юли 2021 г.

Подпомагат малки и средни предприятия в граничните области на България

Подпомагат малки и средни предприятия в граничните области на България

Помощта за бизнеса ще обхване 15 % от общия ресурс

Националния иновационен фонд насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на научноизследователските и развойни проекти в предприятията в рамките на схемата - ,,Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания".

Фондът е единствения механизъм за подкрепа на иновациите и научноизследователската и развойна дейност в предприятията със средства от държавния бюджет.