Николай Проданов и Десислава Ахладова-Атанасова са новите заместник-министри на правосъдието. Предложението е на министър Цецка Цачева. Кандидатурите им са одобрени е от премиера Бойко Борисов, съобщиха от Министерския съвет.

Проф. д-р Николай Проданов има над 30 години преподавателска и научно-изследователска работа. Той е преподавател към катедра «Публично-правни науки» в Юридическия факултет на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий».

Десислава Ахладова-Атанасова е магистър по право. От 2014 г. е председател на Районен съд - Перник.

За заместник-министър на образованието и науката е назначен Петър Николов. Той е доктор по история и магистър по политически мениджмънт. В периода 2014-2017 г. е парламентарен секретар на Министерския съвет.