Вицепремиерът Калина Константинова внесе за гласуване на заседанието на Министерския съвет напълно обновен и много детайлен оперативен план за временна закрила, съобщават от пресцентъра на МС.

В него се предвижда за кризисна ситуация да се приема, "когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи временна закрила, са преминали държавната граница". Разписан е и ясен списък на заложените функции и задачи, условията и реда за ресурсно осигуряване на престоя в страната на чужденци, потърсили и получили временна закрила.

Планът разгръща различни сценарии, при които определяща е степента на предвидимост и управляемост на кризата. Като най-важна стъпка в създаването на Плана се смята включването на всички отговорни местни, централни и международни институции и ясното разпределение на техните задачи и ангажименти.

В новият план са разписани и точни инструкции и задачи на българските институции. На МВР е поверена задачата за разгръщане и организиране на изграждането на пунктове за първоначален прием (ППП), съгласно приложение №5, в зоните на ГКПП, граничната зона или в места по преценка на щаба. "Министерството на вътрешните работи (МВР) осигурява контрола и координацията на дейностите в ППП, изградени на ГКПП или в гранични зони; предоставя налични материални активи, човешки ресурси и организира изграждането на временните приемателни центрове (ВПЦ и транзитни (буферни) приемателни центрове (ТПЦ) за временно настаняване, и подпомага управлението им", е записано още в документа.

Ролята на Министерството на туризма ще бъде да разработва и администрира хуманитарните програми и при необходимост да настанява бежанци с временна закрила във ведомствени и други почивни бази и хотели.

Новият план за временна закрила препоръчва при подобни кризи да бъде създаван Национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява взаимодействието с представителя на Върховния комисар на ООН за бежанците, Европейската комисия, Българския червен кръст, Международната организация по миграция, както и други български и международни правителствени и неправителствени организации.

По думите на Калина Константинова е станало ясно, че съществуващият план за временна закрила е остарял и неприложим в сегашната ситуация. Тя подчерта, че въпреки трудностите, страната ни е предоставила 100% временна закрила на всеки, който я е потърсил.

В новия план за временна закрила са разписани всички успешни практики, процеси и стандарти, които разработи нашият екип през последните 5 месеца. Целта на този документ е да послужи на всички институции, които ще поемат отговорността оттук насетне за хората с временна закрила", коментира днес пред членовете на Министерския съвет Калина Константинова.

Пълното съдържание на новия план за временна закрила ще бъде публикуван на сайта на Министерския съвет.

Без временна защита за украинските бежанци, ако не си я поискат

Без временна защита за украинските бежанци, ако не си я поискат

ВАС отмени решение на МС от 30 март заради противоречие с правото на ЕС