Правителството определи Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето. С решението от днес от поста бе освободена Ева Жечева.

Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права.

В периода 2009-2011 г. е заемала длъжността директор на дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане.
На този пост е осъществявала методическо ръководство на дейността за закрила на детето, участвала е в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето, разработвала е указания и методически материали по прилагането на нормативните актове, методически е ръководила предоставянето на социални услуги за деца, посочват в решнеието си Министерски съвет.

Припомняме, предишният ръководител Ева Жечева заемаше за втори път този пост – тя ръководеше агенцията в периода 2001 – 2002 година, като бе назначена отново през август 2013 г., отново с решение на Министерски съвет.