Осигурява се субсидия за изплащане на заплатите и осигуровките на работещите в държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Министерският съвет прие допълнение за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти.

На държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се предоставя субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма "Сценични изкуства" за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца.

Заплатите на артистите са гарантирани, успокоява Боил Банов

Заплатите на артистите са гарантирани, успокоява Боил Банов

Според него големият проблем е при артистите на свободна практика

В рамките на предлагания срок ще се осъществи както временната мярка за подкрепа на държавните културни институти, така и осигуряване на условия за възстановяване на творческата дейност, обусловена от готовността и възможността на зрителите да посещават публични събития, в това число спектакли и концерти в сценични пространства.

Припомняме, че преди 2 дни културният министър Боил Банов заяви, че заплатите на артистите, които са заети на държавна и общинска работа, са гарантирани.