От Европейската комисия откриха производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 24 държави членки, сред които и България. Този път темата е невъвеждане на новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, съобщиха от ЕК.

С Европейския кодекс за електронни съобщения се модернизира европейската регулаторна рамка за електронните съобщения. Целта е да се подобрят изборът и правата на потребителите, например чрез осигуряване на по-ясни договори, качество на услугите и конкурентни пазари.

Приключи сделката с шестата продажба на БТК (Vivacom)

Приключи сделката с шестата продажба на БТК (Vivacom)

Еврокомисията одобри

Кодексът също така гарантира по-високи стандарти на съобщителните услуги, включително по-ефективни и достъпни спешни повиквания.

Освен това той позволява на операторите да се възползват от правилата, стимулиращи инвестициите в мрежи с много голям капацитет, както и от подобрената регулаторна предвидимост, която води до по-иновативни цифрови услуги и инфраструктури.

Крайният срок за транспониране на Кодекса в националното законодателство беше 21 декември 2020 г. Досега само Гърция, Унгария и Финландия са уведомили Комисията, че са приели всички необходими мерки за транспониране на Директивата, като по този начин са обявили нейното транспониране за завършено.

За седми път сме част от Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

За седми път сме част от Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

Изборът стана на конференция в Южна Корея

Поради това Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Швеция, с които ги прикани да приемат и нотифицират съответните мерки.

Държавите членки трябва да отговорят в двумесечен срок.