Две наказателни процедури срещу България започват от Европейската комисия, съобщиха от ЕК.

От Европейската комисия продължават трета наказателна процедура, защото страната не е съобщила да е приела в срок национално законодателство, прилагащо изцяло евродирективи, поясниха от БНР.

Освен до България, от ЕК са изпратили уведомително писмо и до още 13 членки на ЕС. Причината - не са докладвали за приемането на правилата за резервационните данни на пътниците. Държавите от ЕС трябваше да въведат тези данни до 25 май.

ДАНС да обменя резервационни данни от авиокомпаниите, одобриха депутатите

ДАНС да обменя резервационни данни от авиокомпаниите, одобриха депутатите

Създава се и Национално звено

Резервационните данни са информацията, предоставяна от пътниците на въздушните превозвачи при купуването на билет и регистрирането за полет. Тези данни може да включват информация като име на пътника, дати и маршрут на пътуването, номер на мястото в самолета, багаж, данни за обратна връзка и използвани платежни средства.

Заради новите изисквания държавите трябва да създадат национална система за събирането, оценката и обмена на тези данни за целите на правоприлагането.

От Еврокомисията са изпратили още едно уведомително писмо до България. Подобни писма имат и още 16 държави-членки на ЕС, които не са изпълнили директива за киберсигурността до 9 май т.г. Евродирективата засяга мрежите и информационните системи.

Киберсигурността влиза в Стратегията за национална сигурност

Киберсигурността влиза в Стратегията за национална сигурност

Поетапно увеличават бюджета за отбрана до 2% от БВП

До два месеца страната ни трябва да отговори на официалните уведомителни писма. След това от ЕК може да обмислят възможността за изпращане на мотивирани становища.

Подобно мотивирано становище - втори етап от наказателната процедура, ЕК е изпратила на България и Полша, защото не са приложили директивата за инфраструктура за алтернативни горива.
Правилата предвиждат въвеждането на общи изисквания за инфраструктурата и основните разпоредби, които улесняват използването на електромобили. Те целят да се намали въздействието върху околната среда. Срокът, до който трябваше да бъдат въведени, бе 18 ноември 2016 г.

След два месеца от ЕК може да предявят иск пред Съда на ЕС срещу България.