Три въпроса за състоянието и опазването на водите отправиха от природозащитната организация "Грийнпийс" - България към шест партии, които претендират за места в следващия парламент, съобщиха от организацията.

Причината е, че огромен дял от водните ресурси се използва за охлаждане в енергетиката и в допълнение към това водите са редовно замърсявани. Това може да доведе до изчерпване, каквото вече видяхме през 2020 г. в Перник и на други места в страната, пишат от екоорганизацията.

"Смятаме, че тези, които искат да управляват, следва да имат визия и план за използването на водните ресурси на България. Очакваме от тях публично да заявят своята позиция и да се ангажират с опазването и съхранението на този безценен ресурс," коментира Меглена Антонова, координатор на кампаниите на организацията в страната.

Въпросите са за принципното състояние на водите и тяхното изчерпване в контекста на задълбочаващите се промени в климата, използването им в енергетиката и системното им замърсяване.

Въпросите са:

Каква е визията ви за намиране на решения на проблема с недостига на вода в контекста на климатичната криза?

Каква е визията ви за използването на вода в енергийната система за следващите пет, десет години? Необходима ли е трансформация на производството ни на енергия и каква да е тя?

Какво е мнението ви относно контрола върху замърсяването на водите от въглищни централи като ТЕЦ "Бобов дол" и какви политики планирате в посока подобряване на качеството на водите в близост до такива съоръжения?

По думите на Антонова по време на предишни парламентарни избори от организацията са анализирали програмите на политическите партии, за да разберат повече за плановете им, свързани с опазване на околната среда. "За наше разочарование, повечето от тях не са имали обстойни позиции, визия за запазване на природата и същевременно подобряване на качеството на живот на хората", каза Антонова.

От организацията очакват, че партиите ще поемат ясен и конкретен публичен ангажимент за справяне с проблемите с водата на България и за нейното опазване.

Пълната позиция на "Грийнпийс" - България може да бъде намерена на сайта на организацията: https://www.greenpeace.org/bulgaria/publikatsiya/5982/izbirame-vodata-pozitsiya-parlament-resurs/.Избираме водата - "Грийнпийс" - България https://www.greenpeace.org