От новосъздадената партия на бившия здравен министър Петър Москов - КОД искат гласоподавателите да имат основно образование. Те предлагат конституционни промени за нормите, свързани с избирателните права на българите. Предложението е отправено към президента Румен Радев и до депутатите от 44-то народно събрание.

От партията предлагат промени на чл. 42, ал. 1 Конституцията на РБ, като след думите "18 години" от текста на разпоредбата да се добавят думите "и придобили основно образование".

След предложението за промяна разпоредбата следва да придобие следната редакция на текста:

"Чл. 42 (1) Гражданите, навършили 18 години и придобили основно образование, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.", пишат от КОД.

Техните мотиви са свързани с това, че според чл. 53, ал. 2 от Конституцията на РБ училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. За 18-годишните се предполага, че трябва да имат поне основно образование и от КОД искат това задължение да бъде вписано в критериите, по които да бъдат допускани хората до избирателните урни.

Конституцията е основният закон и като такъв нейните принципи и норми следва да бъдат отразени точно в другите закони в държавата.

"Убедени сме, че никой не може да черпи права от едни норми на Конституцията при очевидно и доказано неизпълнение на изискванията на други норми, също предвидени в нея", пишат от КОД и изтъкват, че трябва да се спазват както правата, така и задълженията.

Без образователен критерии се допуска управлението на държавата чрез хора без базова интелектуална, образователна и социална зрялост, което демотивира участието в изборния процес. Това е основна предпоставка за осъществяването на контролиран вот и подменя същността на демокрацията, пишат от младата партия.

Изборни права могат да упражняват само граждани, които притежават определени знания, умения и социален опит. С навършването на пълнолетие - 18 години, гласоподавателят да е достигнал до определена интелектуална и социална зрялост, очакват от КОД.

"Очевидно, и според сега действащия конституционен текст е от значение какво е интелектуалното ниво на гражданите, на които се признават избирателни права", аргументират се от партията.

Те са убедени, че предложените от тях промени са гаранция за реализирането на пълноценен и непорочен изборен процес.