Правителството откри процедурите за възлагане на концесия на морските плажове "Сарафово" в Бургас, "Дяволска река 1" в Приморско и "Каваци-юг" в Созопол.

Целта е обезопасяване на плажовете и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на концесиите да е по 20 години за всяка.

Размерите на минималното годишно концесионно възнаграждение са съответно - за плаж "Сарафово" - 45 502 лв., за плаж "Дяволска река 1" - 19 049 лв. и за плаж "Каваци-юг" - 55 581 лв.

Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове обекти на концесия.

Трите морски плажа ще бъдат обезпечени задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.