Откриха процедури за предоставяне на 15-годишни концесии на три морски плажа в община Варна, стана ясно по време на днешното редовно заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от МС.

Плажовете са "Св. Св. Константин и Елена - малък плаж", "Слънчев ден" и "Св. Св. Константин и Елена - север". Целта е да се осигури водното спасяване, да се обезпечи прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е изчислено според приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.

За плаж "Св. Св. Константин и Елена - малък плаж" ще бъде 21 266 лева без ДДС. За плаж "Слънчев ден" - 294 575 лева без ДДС, а за плаж "Св. Св. Константин и Елена - север" - 57 345 лева без ДДС. Концесионерите на морските плажове ще бъдат определени след конкурси, организирани от министъра на туризма и проведени от комисия, назначена от министър-председателя.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с решение на правителството от 2016 г.