Днес започва новата сесия на 44-ото Народно събрание. Пленарното заседание е насрочено за 13:00 часа.

Според правилника на парламента, при откриването на всяка сесия звучат националният химн и химнът на Европейския съюз.

Законодателната работа на депутатите ще започне с разглеждане на годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г. и с първото гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Дневният ред включва също ратифициране на спогодбата между България и Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане и анализ на пазара на пощенски услуги за 2017 г., внесен от Комисията за регулиране на съобщенията.

Днес ще заседава и Комисията по регионална политика, която ще обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.