Отпускат се 2 429 511 лева за физическо възпитание и спорт за общинските детски градини и училища и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката. Това беше решено на днешния министерски съвет.

Средствата ще подпомагат дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност. Те се определят за бюджетна година въз основа на проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на децата и учениците, разработени от общинските и държавните детските градини и училища.

Целта на проектите е да мотивират учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

Средствата са предназначени за изплащане на сумите по одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за тази година.