Административното и електронното обслужване у нас ще бъдат актуализирани спрямо европейските стандарти. Промените ще целят по-високи стандарти за обществено качество в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване.

Това заяви на брифинг в Министерския съвет експертът в Дирекция "Модернизация на администрацията" Алеко Джилджов.

Тази сутрин в Министерски съвет бяха представени резултатите от проведеното до момента наблюдение по метода "таен клиент" за предоставянето на 15 услуги в 13 общини, областни и общински администрации. Вчера вицепремиерът Томислав Дончев отново се закани на администрациите със срок от един месец, в който трябва да въведат законови задължения за процедури и образци на документи, които са за облекчение за гражданите и бизнеса.

Припомняме, че третото правителство на Бойко Борисов встъпи в мандата си с обещание за сериозна реформа в административната сфера, така че да се намали административната тежест. В началото периодично се оповестяваха промени, поставяха се срокове, дори вицепремиерът Томислав Дончев поставяше крайни срокове, например октомври... 2018 година.

Днес в Министерски съвет отново бяха обявени мерки - разработване на нови и задължителни стандарти за административно обслужване.

И тепърва администрацията ни ще започне да работи по европейски образец - с нови и задължителни стандарти за административно обслужване.

"Искаме да изградим механизъм, по който администрацията сама да вижда какво се случва при нея", добави Джилджов.

В момента има пет стандарта, въведени още през от 2006 година. Част от тях са носенето на баджове, при вдигане на телефона служителят да се представи и осигурени места за сядане в службите.

Сега вече ще бъде заложено администрацията, която предоставя информация на клиентите, да се отчита. От есента се очаква служителите да предават по-кратки описания в своите отчети.

Методологията за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите също подлежи на промяна. Ще бъдат въведени нови механизми за обратна връзка чрез съвременните електронни технологии. Служителите в администрацията ще бъдат анкетирани.

Ще се провежда и проучване по метода "таен клиент". Резултатите от първото такова проучване ще бъдат използвани, за да се актуализира методологията, по която то се извършва. Методът ще се прилага много по-активно от всички администрации, увери Красимир Божанов, директор на Дирекция Модернизация на администрацията.

Миналата година Министерският съвет одобри около 400 мерки, които вече са в етап на изпълнение, каза още Божанов. Промените в администрацията засягат 142 закона по думите му. Започната е работа и за стандартизиране на частни и общински услуги.

Припомняме, че в началото на март месец правителството се похвали с най-мащабния досега пакет от общо 1 443 мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса, а според доклада близо 35% от заложените инициативи са били изцяло изпълнени.