Депутатите приеха на първо четене Закона за насърчаване на инвестициите. Според вносителя целта на предложения законопроект е привеждане на Закона за насърчаване на инвестициите в съответствие с промените на Общия регламент за групово освобождаване в сила от 10 юли 2017 г., въвеждащи нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ.

Приемането на законопроекта ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на територията на страната, посредством непрекъснатото предоставяне на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.

Подобрение в икономиката ни отчитат 40% от австрийските компании в България

Подобрение в икономиката ни отчитат 40% от австрийските компании в България

Борба с корупцията, предсказуема икономическа политика и недостиг на работна ръка са темите за австрийските инвеститори

Втората цел е прецизиране на съществуващите изисквания на Закона за насърчаване на инвестициите за яснота за инвеститорите и за отразяване на настъпили промени в други нормативни актове, към които законът препраща. Това ще улесни инвеститорите, кандидатстващи за издаване на сертификат и изпълняващи сертифицирани инвестиционни проекти.

Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с регулаторни режими по отношение на стопански субекти. Приемането на законопроекта няма да доведе до икономически, социални, екологични и др. негативни въздействия.

Единодушно 132 депутати приеха законопроекта.

Преките чуждестранните инвестиции намаляват с 56 млн. лв. за година

Преките чуждестранните инвестиции намаляват с 56 млн. лв. за година

Причини са в предсрочните избори, които са забавили темпа на инвеститорите, обяснява Караниколов