По предварителни данни на БНБ за периода януари - октомври 2017 г., преките чуждестранни инвестиции в страната са 855,5 млн.евро при 912 млн.евро за същия период 2016 г.

Причините за това са в предсрочните избори, които са забавили темпа на инвеститорите. Това стана ясно от думите на икономическия министър Емил Караниколов в отговор на парламентарен въпрос.

За периода януари - септември 2017 г., 47,92% от привлечените инвестиции са в преработващата промишленост. За последните три пълни години 2014-2016, от БНБ са отчетени общо 4,3 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции. През 2015 г. е достигнато рекордно ниво на преките чуждестранни инвестиции 2,48 млрд. евро.

Доверието на инвеститорите се завръща, отчете икономическият министър

Доверието на инвеститорите се завръща, отчете икономическият министър

Инвестициите отново стават генератор на икономическия растеж - увеличават се с 4,3 %

Най-голям дял са инвестициите в застраховане, автомобилостроене и строителство. Потенциалните проекти, по който работи българската агенция за инвестиции, са 28.

От ключово значение е инициативата и маркетинга, който се извършва от България. Държавата ни е една от конкурентоспособните дестинации в Европа.

Инвестициите, които са брутообразуващ капитал, са в размер 13,38 млрд.лв. за периода януари - септември.

Бизнесът очаква намаляване на инвестициите през следващата година

Бизнесът очаква намаляване на инвестициите през следващата година

Това показват данни на НСИ