Партии, представени самостоятелно или в коалиции в Народното събрание или в ЕП, да закупят централите си.

Това предвижда приетата на първо четене поправка в Закона за държавната собственост. Поправката е предложена от Димитър Дъбов и депутати от управляващата коалиция.

Продажбата на имот частна-държавна собственост трябва да стане с решение на МС, без търг, и в случай че партията е настанена в имот по реда на Закона за политическите партии, участвала е в избори и има парламентарна група или има поне достатъчно депутати , за да образува такава група.

Партиите ще могат да упражнят това право за закупуване само на един имот по техен избор. Най-вероятно това ще бъдат централите, в които са настанени.

Народните представители приеха и предложения от други депутати. С тях се предлага такова право на закупуване да имат и партии, които нямат парламентарна група, но вече са настанени в сгради и нямат задължения по ползването на този имот.

Парламентът отхвърли предложението на ОДС разпореждането с държавна собственост да става само чрез търг.