Теменужка Петкова и представители на индустриалните организации обсъждат съвместна работна група за мерки за намаляване тежестта за бизнеса, свързана с кафявата енергия.

Работната група в МЕ, заедно с представители на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, заедно с работодателските организации разработват проект на актуализация на Наредбата за намаляване тежестта за българския бизнес, свързана с енергията от ВЕИ.

Наредбата е приета през 2015 г. и дава възможност на компаниите да използват отстъпка от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия.

В актуализирания вариант на Наредбата ще се предвиди възможност компаниите у нас да използват намаление и за компонентата за кафява енергия. След изготвяне, текстовете ще бъдат предоставени на Европейската комисия за нотификация и одобрение.