За първи път ще отида на преговори в Брюксел с мандат от такъв ранг, обяви вицепремиерът Зинаида Златанова след края на днешното заседание на Министерския съвет, на което окончателно е одобрен проектът на споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските фондове в периода 2014 - 2020 година.

Това е основата, на която България ще води преговори с Европейската комисия, обясни Златанова и изрази задоволство, че документът ще бъде изпратен в срок. Този въпрос касае развитието ни през следващите 7 години и не е политически ориентиран документ в партийния смисъл на думата, добави тя.

Проектът на споразумение е плод на усилията на три правителства, а приетият днес финален текст е завършек на този етап, посочи Златанова и благодари на своите колеги и подчинени за сериозната работа, която са свършили през последните месеци. Решихме много затлачени въпроси, изработихме много документи, написахме отдавна отлагани във времето стратегии, похвали се Златанова.

Документът според нея представлява солидна база за икономическо развитие и растеж, като фактът, че наскоро е бил разгледан и от Консултативния съвет по национална сигурност, а зад основните му цели, задачи и приоритети са се обединили всички политически партии, радва много Златанова и дава солидна основа за преговори.

Вицепремиерът Златанова, която отговоря за европейските фондове, завърши с надежда, че би трябвало преговорите да приключат в срок и да бъдат успешни, а скоро да сме готови с оперативните програми и да започнем изпълнението им колкото е възможно по-бързо.