Ако един политик обещава всичко, само и само за да бъде избран, той не е честен с избирателя и не работи за доверието на гражданите. Това заяви президентът Росен Плевнелиев по време годишната инициатива "Младежка визия за развитие на България". Плевнелиев избра трибуната пред над 120 отличени младежи от университети от цялата страна, за да отчете свършеното по време на мандата си.

Ако имаш много приоритети, всъщност нямаш нито един, изтъкна държавният глава и допълни, че не е обещал всичко, но получил доверие благодарение на реализираните приоритети.

Плевнелиев изтъкна постигнатата прозрачност в работата и отчетността на президентската институция и открои упражняването на пряката демокрация като свой реализиран приоритет. "Обещах да инициирам референдум и го изпълних", заяви държавният глава и напомни, че по време на мандата му бяха проведени три референдума, включително и един по негова инициатива -за електронното гласуване.

Сред успехите на мандата си той открои неназначаването на бивши агенти на Държавна сигурност за дипломатически представители на страната ни и изработването на закони и правилници за функционирането на службите за сигурност.

Изпълнил и обещанието си за съставянето на стратегия с национални приоритети "България 2020". По думите му, сега напредваме в още по-дългосрочен план за развитие на страната до 2030 г.

Държавният глава подчерта успеха на новите инициативи, които стартирали в рамките на неговия мандат: "Младежка визия за развитието на България", "Ден на отворените врати" в президентската институция, ежегодния "Месец на политическите консултации" с парламентарно представените политическите сили и "Съвета на президентите", който утвърди принципа на приемственост в дейността на президентската институция.

Росен Плевнелиев изрази и надежда, че тези инициативи ще продължат да бъдат развивани и в бъдеще така, както по време на неговия мандат бяха продължени и надградени добри традиции на други президенти като "Българската Коледа" и "Подкрепи една мечта".

"Енергийната ефективност, либерализацията и независимостта помогнаха както на икономиката, така и на хиляди домакинства, а секторите на информационно-комуникационните технологии, автомобилостроенето и аутсорсинга създадоха десетки хиляди нови работни места през последните години", напомни още Росен Плевнелиев.

Като стратегически приоритети той отбеляза модернизацията и доброто усвояване на европейските средства и отчете постигнатите високи резултати. "Работихме успешно за създаването на първата иновационна екосистема в региона", каза още президентът и открои значението на София Тех Парк за привличането на инвестиции с висока добавена стойност в страната и региона.

В изказването си той отчете необходимостта от полагането на сериозни усилия в някои направления и изрази надежда, че гарантирането на прозрачно и ефективно правосъдие ще бъде основен приоритет и за следващия държавен глава.

"Културата и духовното развитие на нацията също не са припознати като ключова цел. Те се нуждаят от повече усилия и финансиране", заяви Росен Плевнелиев.

Пред младежите президентът призова и за продължаване на започнатите от него действия за модернизиране на Въоръжените сили. "Има нова програма за развитието на Българската армия, предвидени са достатъчно средства. Необходимо е добро изпълнение, за да се поздравим с успех", напомни Плевнелиев.

Младите хора пък изложиха своята визия по решаването на проблемите на страната ни и бъдещето й. Призоваха за възможно най-бързо изпълнение на основните проекти за модернизация на българската армия. Апелираха още формиране на дългосрочна външна политика. Младежите изтъкнаха, че граница се пази не с ограда, а със засилен контрол. Пред държавния глава изтъкнаха и необходимостта от подмладяване на дипломатическия състав.

Плевнелиев окуражи младите хора да продължават да мислят в дългосрочен план за бъдещето на страната. "Независимо от различията във възгледите и идеите си, търсете обединение и приемственост, работете последователно и неотлъчно следвайте националния идеал", призова държавният глава.