Министерствата и агенциите трябва да ускорят изпълнението на ангажиментите си за намаляване на административната и регулаторната тежест.
Кабинетът прие доклада на вицепремиера Томислав Дончев за напредъка по ангажиментите на министерствата, свързани с предложените от тях мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Основен приоритет в него е необходимостта от цялостно ускоряване на изпълнението на поетите ангажименти за намаляване на административната и регулаторната тежест. През август министерствата и агенциите констатираха общо 605 услуги и регулаторни режима, които могат да бъдат оптимизирани.
Към 31 октомври 28% от предложените от министерствата мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса са изпълнени, 37% са в процес на изпълнение.

За реализирането на 35% от мерките се налага по-продължителна работа в търсене на подходящата нормативна формула.

На администрациите е даден срок до 15 януари 2018 г. да представят на вицепремиера Дончев обобщен доклад как вървят мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест.