Министерският съвет одобри образци на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и на информация за изпълнение на концесионен договор.

С приемането на решението се създават необходимите условия за изпълнение на нормативните изисквания за вписване и публикуване в Националния концесионен регистър на определените данни и документи чрез определяне на съдържанието на партидите по чл. 192, ал. 2 и 3 от ЗК и чрез осигуряване на образец на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и на образец на информация за изпълнение на концесионен договор.

Вписването и публикуването в Националния концесионен регистър на данни и документи за възлагането на концесиите и за изпълнението на концесионните договори независимо от реда на тяхното възлагане или предоставяне ще осигури публичност и информация за нуждите на управлението и контрола в областта на концесиите, посочват от правителството.